Betrouwbare rechters laten de kampers van advocaat Jan Boone toch maar vrij

Plaats een reactie

jan_boone (1)UTRECHT – De 3 rechters Grapperhaus, Van Maanen en Helmonds die volgens advocaat Jan Boone vooringenomen en onbetrouwbaar zijn, laten vandaag de 2 klanten van Boone vrij uit voorarrest. De voorlopige hechtenis is terecht maar Bertus N. en Johannes N. mogen om persoonlijke redenen hun rechtszaak in vrijheid afwachten.

Jan Boone

De 2 verdachten zijn opgepakt na een grote inval in een kamp in Rhenen. Volgens het openbaar ministerie zit de criminele kampersfamilie achter tientallen hennepplantages. Acht leden van de familie werden vastgezet. De 2 verdachten van Jan Boone werden geschorst. Toen de rechtbank ze weer binnenhaalde, wraakte Boone 3 rechters. De wrakingskamer gaf hem ongelijk.

kwartier

Boone laat zoals vaker bellen dat hij een kwartier later komt. Dat is altijd een half uur. De rechters zijn door die wraking niet bang geworden. Ze beginnen na een kwartier zonder Boone. Rechter Grapperhaus begint met het voorlezen van de beslissingen in de zaak tegen 8 verdachten. De rechters wijzen 15 getuigen toe.

kinderen

Boone, die inmiddels binnen is, wil opnieuw dat zijn klantjes vrij komen. Zijn betoog bestaat uit 3 punten. Hennep is ten eerste geen reden om in voorarrest te zitten. Zijn clienten zitten vast omdat de rechtbank een hekel heeft aan Jan Boone en omdat ze kampers zijn. Boone gaat verder erg op het gevoel. De kinderen van zijn verdachten zijn al getraumatiseerd door de inval en nu moeten ze ook nog hun vaders missen.

witwassen

Officier Justine Beumer reageert alleen op het eerste argument. Er staat ook witwassen en criminele organisatie op de dagvaarding en daarom zitten de heren vast. Rechter Grapperhaus vertelt dat de rechtbank niet met persoonlijke sympathieën werkt. Kampers worden in de rechtbank net zo behandeld als ieder ander, zegt zij. Wel laat zij deze 2 verdachten vrij. De volgende zitting is ergens in december.

lees ook

1O oktober 2013 De rechtbank in Utrecht is betrouwbaar en Jan Boone krijgt geen nieuwe rechters

26 september 2013 Is de rechtbank in Utrecht betrouwbaar

Alweer een verdwenen huurder

Plaats een reactie

hennepUTRECHT – De 32-jarige Nicky gaat met zijn gezicht in de zon zitten en dat is niet prettig in zaal E. van de rechtbank in Utrecht. Het is irritant, verblindend zonlicht. Rechter Den Otter biedt aan dat Nickey aan de andere kant van zijn advocaat Benjamin van Rijn kan gaan zitten. Nicky weigert.

planten

Nicky wil de rechter laten zien dat hij niet snel van de regels afwijkt. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij 281 planten hennep heeft geteeld in een pand aan de Praagsingel in IJsselstein. Hij komt met het weinig originele verhaal dat hij zijn huis heeft verhuurd. Nickey weet van niets en de huurder is nu spoorloos. Buren hebben Nickey gezien. Zijn verhaal is kansloos.

politie

Officier Storij ondervraagt hem fel. Waarom bent u weggehold toen u de politie zag staan. Hij schrok beweert, Nickey. Er stond blijkbaar een agent in burger in zijn woning en Nicky Ik dacht onder welke steen is die vandaan gekomen. Ik dacht dat het een inbreker was.

werkstraf

Toen ze riepen: stop politie, ben ik direct gestopt, vertelt Nicky aan de rechter. Raadsman Van Rijn stelt de vragen nog een keer tot irritatie van rechter Den Otter. De officier wil 120 uur werkstraf en 6 weken voorwaardelijk.

Advocaat Van Rijn vraagt vrijspraak. Hij wijst er verder op dat Nicky een goede baan heeft en een compleet blanco strafblad. Rechter Den Otter neemt de eis over, maar hij vindt het onzin om een voorwaardelijke straf op te leggen. Want een werkstraf is een volgende keer niet meer mogelijk waarschuwt de rechter tot slot tegen Nickey. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Logische vrijspraak

Plaats een reactie

hennep ARNHEM – Het gerechtshof spreekt 43-jarige Robbert Jan vrij van iedere bemoeienis met de 12 kilo hennep die in de bus lag waarin hij samen met de 48-jarige Karel rondreed. Van de politierechter in Utrecht kregen beide mannen 160 uur werkstraf. Medeverachte Karel ging niet in hoger beroep.

hennep

Afzien van hoger beroep is een soort schuldbekentenis betoogde raadsman Michael Berndsen. De advocaat generaal was het daar al mee eens. Die eiste vrijspraak, terwijl het Openbaar Ministerie in eerste aanleg 3 maanden cel had geeist.

schulden

Op het eerste gezicht sprak alles tegen Karel. De bus was van hem. Hij was eerder veroordeeld wegens hennep en hij zat diep in de schulden. Terwijl Robbert Jan als directeur van een groot bedrijf een riant salaris verdient. Maar op die zitting gaven de mannen elkaar de schuld. De politierechter oordeelde gelijke monniken gelijke kappen.

overtuiging

Maar het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

16 september 2013 2 Totaal verschillende mannen in een busje en 12 kilo hennep

Laatste regiezitting coffeeshop Shabab rechtbank wijst 10 getuigen toe

Plaats een reactie

marihuanabg__1__reasonably_smallUTRECHT – De rechtbank luistert naar de laatste wensen van de advocaten van de laatste 9 verdachten in de zaak om de Utrechtse coffeeshop Shabab. Die coffeeshop werd gesloten na een gecoördineerde actie van de politie waarbij zelfs het leger moest helpen. Dertien verdachten worden op dit moment vervolgd.

hennep

Tientallen aanhoudingen 150 kilo hennep en een half miljoen euro contanten en wapens was de oogst van de actiedag op 27 november 2012. Inmiddels is ook de coffeeshop dicht. De eigenaar heeft Gerard Spong in de arm genomen. Spong pleit zijn bekende verhaal : een goedlopende coffeeshop in Utrecht zou zoveel in huis mogen hebben. Over al dat geld dat er ook lag, hebben we Spong nog niet gehoord.

hasjhond

De vijf laatste kleine vissen hebben gezellig het halve advocatenkantoor Van Boom in de arm genomen. Ruud van Boom heeft veel wensen. Zijn verdachte is opgepakt omdat hij met 48 patronen rondreed. Volgens Van Boom had de politie nooit in die auto mogen kijken Zelfs de hasjhond had niets geroken maar toch maakte de politie de achterbak open. Onrechtmatig zegt Van Boom, Hij wil de agent als getuige horen. De officier vindt het niet nodig.

rechtbank

De rechtbank wijst het laatste verzoek van Van Boom af. Het is niet in het belang van de verdediging. Wel wijst de rechtbank in de andere zaken 10 getuigen toe onder wie de boekhouder van de coffeeshop. De inhoudelijke behandeling begint op 6 november. In november zijn 5 zittingsdagen. De rechtbank zal medio december uitspraak doen in deze 13 zaken.  (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Hypocriete lucratieve business (2)

Plaats een reactie

hennep UTRECHT – Mijn installatie was een bij elkaar geraapt zootje en mijn enige oogst is mislukt. Het is weinig origineel maar George houdt vol. Hij heeft al een werkstraf aanvaard voor 210 bloeiende plantjes die de politie in het schuurtje van zijn schoonouders vond. Volgens George heeft hij niets verdiend met zijn plantjes. De politie was op tijd.

hennep

Ik ben onhandig, voegt hij er nog aan toe. De officier van justitie wil toch 16.500 euro bij hem plukken en dat vindt hij niet leuk. De deskundigen van het OM gaan uit van 23 gram per plant en daarmee komen ze op dat bedrag. Dat lijkt logisch anders zou er niet zoveel hennep worden gekweekt.

resten

George houdt vol. Maar de de officier is onvermurwbaar. Er zijn hennepresten gevonden in het schuurtje. Dat bewijst dat er eerder is geoogst. George heeft zelfs een getuige laten opdraven. Deze getuige heeft hem geholpen toen zijn oogst was mislukt. Officier Drogt gelooft die getuige ook wel. Maar zij is er van overtuigd dat George daarna -voordat de politie inviel- 1 keer heeft geoogst.

Elfstedentocht

Raadsman Erik de Groot heeft zijn tanden gezet in het rapport van de deskundigen. Hij wijst erop dat de politie van gemiddelden uitgaat. Ook bij het stroomverbruik. Terwijl dit in de winter van 2012 was en toen was er bijna een Elfstedentocht, volgens De Groot. Ook denkt de politie ten onrechte dat zo’n hennepplant in 8 weken volgroeid is. Die plantjes van George hebben 12 weken nodig betoogt De Groot.

aannemelijk

Hij zet politierechter Oostendorp nog serieus aan het denken. Maar de politierechter besluit dat de officier het alleen aannemelijk hoeft te maken dat P. geld heeft verdiend. Als George zo’n bijzonder plantje had geteeld, had u meer mee moeten nemen naar de zitting, stelt de politierechter. Zij neemt de eis over. Zo wordt deze hypocriete business nog minder lucratief voor de arme George. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

9 april 2013 Hypocriete lucratieve business

Een advocaat levert 4000 euro op

Plaats een reactie

euro1UTRECHT – De 40-jarige Jan vertelde onbekommerd aan de rechtbank dat hij teelde vanwege de goede verdiensten. En nu moet hij boeten. De rechtbank plukt 26.000 euro bij hem weg.

euro

De politie vond 250 planten in een loods die Jan had gehuurd. De rechtbank legde 80 uur werkstraf. De officier die een vordering van 60.000 euro had aangekondigd, schrapte 1 oogst. Ze eiste 30.000.

advocaat

Jan trok wit weg in de rechtbank. Hij kreeg uitstel om een advocaat te zoeken. Die advocaat, Joyce de Vries, kletste er nog 4000 euro vanaf. Maar dat is genoeg vindt de rechtbank. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

24 juni 2013 Een rechtszaak van een kwartier

Openbaar ministerie slaat terug tegen de coffeeshops

Plaats een reactie

marihuanabg__1__reasonably_small DEN HAAG – De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof Den Haag het openbaar ministerie ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van de eigenaar van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen.

Utrecht

Dat is een tegenvallertje van de advocaat van de coffeeshops Gerard Spong. Spong kreeg de niet ontvankelijkheid bij het gerechtshof in Den Haag. Spong won ook al een zaak in Lelystad. En ook in Utrecht is hij het gevecht met de autoriteiten aangegaan. Deze uitspraak heeft ook grote gevolgen voor deze rechtszaken.

vertrouwen

De rechter kan de vervolgingsbeslissing van het OM slechts in zeer beperkte mate toetsen, stelt de Hoge Raad. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het OM door de rechter niet-ontvankelijk worden verklaard. Zo’n uitzonderlijk geval doet zich voor wanneer het OM bij de verdachte het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat van vervolging zal worden afgezien of als de vervolgingsbeslissing onverenigbaar is met het verbod van willekeur. Van zulke gevallen is hier geen sprake, vindt de Hoge Raad.

Checkpoint

De coffeeshop Checkpoint in Terneuzen werd jarenlang gedoogd door het plaatselijke bestuur met medeweten van het OM en kon uitgroeien tot de grootste coffeeshop van het land. Er waren duizenden bezoekers per dag, er waren 90 medewerkers in dienst en het bedrijf draaide een miljoenenomzet. De gedoogvoorwaarden werden daarbij stelselmatig overtreden. Zo was de aanwezige hoeveelheid softdrugs veel groter dan de toegestane hoeveelheid van 500 gram.

vertrouwen


Op enig moment heeft het OM besloten vervolging in te stellen vanwege deze overtreding van de gedoogvoorwaarden. Het hof oordeelde dat het OM, door na jarenlang stilzitten zonder waarschuwing ineens vervolging in te stellen, handelde in strijd met het vertrouwensbeginsel Dat Checkpoint de gedoogregels stelselmatig overtrad, was bij het plaatselijk gezag bekend en bestuursrechtelijk ingrijpen bleef uit. Dat betekende volgens de Hoge Raad echter niet dat de verdachte er op mocht vertrouwen dat hij niet zou worden vervolgd. Het OM heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid ook al was het OM in dat plaatselijk gezag vertegenwoordigd. Bovendien hield de vervolgingsbeslissing verband met de verdenking van een groot aantal strafbare feiten waarop behoorlijke straffen staan en wist de verdachte dat hij de gedoogregels stelselmatig overtrad.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

Older Entries

%d bloggers liken dit: