Deze site is verhuisd

Plaats een reactie

Vanaf heden publiceer ik op een nieuwe plek:

andereverhalenuitderechtbank.nl

Zaak Demmink 8 getuigen en geen bewijs dat Demmink in Turkije is geweest

1 reactie

baeaae185256bd2256e69cd5a1f8b002UTRECHT – Rechter Commissaris Gehlen wijst 8 getuigen toe in een zaak die is aangespannen door het anti-Demmink kamp. Deze gelovigen eisen in de rechtbank dat ze  een film over Demmink mogen laten zien.  Met deze getuigenverhoren hopen ze een zaak te bouwen tegen voormalig topambtenaar Demmink die al tientallen jaren wordt beschuldigd van het misbruiken van minderjarige jongens.

reünie

Het meest opvallende aan deze saaie regiezitting is het hoge reünie gehalte met de zaak tegen de liegende rechters. Klokkenluiders en de familie Poot die toen voor veel herrie zorgden zijn  er nu ook allemaal. De financier van dit alles de zoon Peter Poot zit midden in de zaal.

zuiveren

De familie Poot heeft blijkbaar de schone taak op zich genomen om de Nederlandse rechtstaat te zuiveren. Zoals de advocaat van de familie Poot Matthijs Kaaks ook opmerkt dit is ook de kans voor Joris Demmink zich te zuiveren van alle aantijgingen. Dat is de liegende rechters tenslotte ook gelukt. Ook die zaak is goed afgelopen voor de Nederlandse rechtsstaat.

Advocaat Kaaks heeft namens Poot cs in totaal 8 getuigen die zijn zaak kunnen onderbouwen. Gelukkig heeft Joris Demmink een goede advocaat het moet voor iedere ambtenaar, die het risico loopt om een de volkswoede op zich af te krijgen, een fijn idee zijn dat de minister Harro Knijff voor hem regelt en vooruitbetaalt.

Knijff weet tijdens deze zitting in een onbewaakt ogenblik te spuien dat er geen bewijs is dat Demmink ooit in Turkije is geweest. Dat heeft de advocaat generaal in Arnhem gisteren verteld, zegt Knijff.

advocaatkosten

Knijff is een ongetwijfeld dure advocaat die bijvoorbeeld dit jaar een miljoen voor Rabobank in de rechtszaak tegen Rasmussen. Als deze civiele zaak goed afloopt voor Demmink moet de wederpartij de advocaatkosten betalen. Dat is een belangrijk verschil met de strafzaak tegen de liegende rechters. Daar draaide de belastingbetaler op voor de juridische kosten van de vrijgesproken liegende rechters.

getuigen

De zaak tegen Demmink gaat in het voorjaar verder. Rechter Gehlen denkt 8 getuigenverhoren in 6 dagen te kunnen afhandelen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

13 november 2013 December wordt een feestmaand voor de complotdenkers

donatie

Plaats een reactie

1000euroTevreden lezers mogen hun dankbaarheid ook financieel uiten.

tav Jurgen Swart Journalistiek

tav Andere Verhalen uit de rechtbank

NL30 INGB 0004 6114 42

December wordt een feestmaand voor de complotdenkers voorlopig getuigenverhoor zaak Demmink

1 reactie

Joris DemminkUTRECHT – Circus Demmink gaat de komende weken in alle hevigheid losbarsten. De rechtbank heeft besloten dat Stichting De Roestige Spijker getuigen mag horen in een civiele procedure tegen een voormalig topambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Joris Demmink. .

Joris Demmink

De stichting wil een documentaire, die is gemaakt door de Amerikaanse organisatie Rebecca Project for human Rights, verder openbaar maken in Nederland. In de documentaire wordt de gepensioneerde ambtenaar ervan beschuldigd meerdere malen ontucht of seksueel misbruik te hebben gepleegd met minderjarige jongens. Demmink vindt openbaarmaking onrechtmatig. De stichting wil daarom zijn juridische positie bepalen door getuigen te laten horen.

complottheorie

De oud-ambtenaar vindt dat de stichting geen redelijk belang heeft bij het horen van getuigen. De documentaire is al op Youtube te zien en de stichting opereert volgens de ambtenaar vanuit een complottheorie die er enkel op gericht is om zijn persoonlijke integriteit aan te vallen.

getuigen

Een verzoek om getuigen te mogen horen wordt bijna altijd toegestaan door de rechter. De rechter stelde vast dat in dit geval het horen van getuigen tot gevolg zal hebben dat de persoonlijke integriteit van de oud-ambtenaar aan de orde wordt gesteld. Daartegenover staat het belang van de stichting om  duidelijkheid te krijgen over de vraag of het openbaar maken van de documentaire onrechtmatig is. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat tussen beide belangen niet een zodanige onevenredigheid, dat het horen van de getuigen niet kan worden toegestaan.

De Stichting wil de getuigen horen die in de documentaire aan het woord komen. Daarnaast wil de Stichting twee gevangenisdirecteuren en een oud-medewerkster van ambtenaar als getuige horen. Het is nog niet bekend wanneer de getuigen worden gehoord. Over de precieze gang van zaken wil de rechtbank op 17 december een regiezitting houden. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Pedo pleegt geen onrechtmatige daad door pedo te zijn

1 reactie

Wouter KolffUTRECHT – In een zaal waar zelfs de camera’s van het journaal staan opgesteld, haalt de Utrechtse voorzieningenrechter Penders een ideetje van de burgemeester van Veenendaal keihard onderuit. Burgemeester Wouter Kolff had het plan opgevat om een pedofiel bij te sturen door afspraken af te dwingen bij de civiele rechter.

Wouter Kolff

Deze 48-jarige pedofiel kwam in juli vrij na het uitzitten van 2 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk vanwege het downloaden van kinderporno in het netwerk van Robert M. In 2006 is de man veroordeeld wegens het misbruiken van een neefje. Hij heeft 6 jaar lang in dezelfde wijk in Veenendaal gewoond zonder zich ooit te vergrijpen aan een kind. Dus zoals Wouter van Tol al stelde: waar is het spoedeisend belang. Maar ook daar kwam de rechter niet aan toe.

Niet-ontvankelijk

De rechter heeft onderzocht of de gemeente Veenendaal naast haar bevoegdheid in het bestuursrecht en de mogelijkheden die het strafrecht biedt, ook via de civiele rechter maatregelen mag opleggen. De rechter concludeerde dat de gang naar de civiele rechter in dit geval een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht is.

De rechter oordeelde dat het de bevoegdheid van de strafrechter is om naast een straf aanvullende maatregelen op te leggen. De strafrechter neemt een beslissing gebaseerd op het volledige strafdossier, dat bestaat uit alle politiële maar ook alle persoonsgegevens van de verdachte. De gemeente of de burgemeester beschikt daar niet over. Ook de civiele rechter beschikt niet over deze gegevens. Een gewogen beslissing over de noodzaak van de door de gemeente gewenste maatregelen kan de civiele rechter dan ook niet maken.

Juridisch gezien komt de rechter niet tot een inhoudelijke beoordeling van de elf geëiste maatregelen omdat de gemeente niet-ontvankelijk is. De rechter heeft de zaak toch inhoudelijk bekeken omdat in deze zaak veel onrust bestaat over de terugkeer van de man in de gemeente.

Geen onrechtmatige daad

De rechter begrijpt dat de terugkeer van de man in de wijk voor een aantal omwonenden gevoelens van angst en bezorgdheid oproept. De man werd eerder veroordeeld voor ontucht met een minderjarige en voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno.

De rechter vindt dit ernstige feiten, maar vindt ook dat niet het oog verloren mag worden dat het ‘pedofiel-zijn’ als zodanig niet onrechtmatig is. Dat is alleen het geval als de man handelingen zou verrichten die de integriteit van iemand kan aantasten. Sinds zijn vrijlating zijn er geen aanwijzingen dat de man onrechtmatig handelt of gaat handelen. Daarnaast houdt de man zich aan opgelegde maatregelen van de strafrechter. Hij moet zich houden aan het reclasseringstoezicht, in therapie gaan, zijn computer laten controleren op aanwezigheid van kinderporno en mag uiteraard geen strafbare feiten plegen. Als de man één van deze maatregelen overtreedt, loopt hij het risico opnieuw de gevangenis in te moeten.

Dit betekent dat ook als de gemeente wel ontvankelijk was de vordering alsnog zou zijn afgewezen omdat de man geen onrechtmatige daad heeft gepleegd.  Aldus rechter Penders, (andereverhalenuitderechtbank.nl)

SBS wil crimineel niet betalen

Plaats een reactie

SBS6 UTRECHT – SBS is bang dat mijnheer K. helemaal geen recht heeft op dat geld. Zijn familieleden kunnen het nog een keer komen halen. SBS wil zekerheid. Dat stelt de advocaat van SBS tijdens een kort geding dat is aangespannen door Albert K..

Peter R de Vries

Deze K., een veroordeelde crimineel. is alweer meer dan 10 jaar geleden door Peter R. de Vries ontmaskerd als opdrachtgever achter 3 huurmoorden. K. zit tegenwoordig in de gevangenis. SBS sprak met K. en familie af dat de beelden niet meer zouden worden uitgezonden. Er werd een boete van 15.000 euro per overtreding vastgesteld.

kort geding

SBS gaat steeds de fout in volgens advocaat Rene Halfens. De voorzieningenrechter  in Utrecht bepaalde 2 jaar geleden dat SBS in ieder geval 15.000 euro moest betalen. In de bodemprocedure heeft de rechtbank in Amsterdam in april bepaald dat SBS ruim 67.000 euro moet betalen. Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad.

beslag

SBS heeft het geld betaald op een derdengeldrekening. SBS is ook in hoger beroep gegaan en SBS heeft direct beslag laten leggen op het geld. Dat mag niet vindt de advocaat Halfens. SBS doorkruist op deze manier met beslaglegging de bedoeling van de rechter, betoogt Halfens.

gevangenis

SBS wil eerst meer zekerheid. Bovendien vraagt de advocaat zich wat K. met het geld moet. De man zit toch in de gevangenis en hij mag geen geld hebben en dus is er geen spoedeisend belang, vindt SBS. De rechter doet op 20 september uitspraak.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

Slachtoffers willen ontuchtpleger niet zien in hun dorp

Plaats een reactie

utrecht2012032700147_thumb3 UTRECHT – De kinderen die jarenlang zijn misbruikt, hebben alle recht om zich vrij door hun eigen dorp te kunnen bewegen zonder dat ze de wegens ontucht veroordeelde L. tegenkomen. Dat stelde advocate Kubatsch donderdag in de rechtbank in Utrecht. Zij eiste in een kort geding een uitbreiding van het gebied waar ontuchtpleger de 32-jarige Christiaan L. niet mag komen.

kinderen

Kubatsch trad op namens een gezin waarvan 3 kinderen zijn misbruikt. L. is tot 3 jaar cel veroordeeld. Hij komt in 2014 vrij. De strafrechter heeft al een gebied aangewezen waar L. niet mag komen. Maar L. wil werken en wonen in Bunschoten. Zijn advocaat betoogde dat de voorzieningenrechter het straatverbod niet mag uitbreiden. Uitspraak 6 september.

lees ook

2 september 2012 Openbaar anoniem vonnis maakt duidelijk hoe zedenzaak in elkaar zit

17 augustus 2012 Grotere rol minderjarige slachtoffer botst met openbaarheid

Verhuurder met strafblad hoeft niets te betalen

Plaats een reactie

horeca UTRECHT – De voorzieningenrechter bepaalt dat Jan G. voorlopig geen geld hoeft te betalen aan de huurders in een pand aan de Brink in Laren een restaurant waren begonnen. In het pand zat jarenlang een restaurant, maar de burgemeester van Laren weigert nu een horecavergunning te verlenen omdat eigenaar G. een strafblad heeft. G. is in december door de rechtbank veroordeeld wegens fraude en witwassen. Hij is in hoger beroep.

strafblad

Volgens de advocaat van de uitbaters van dit restaurant had G. moeten vertellen over zijn strafblad dan waren de huurders nooit met hem in zee gegaan. Het restaurant is kort open geweest maar toen de gemeente Laren dreigde te sluiten zijn de uitbaters gevlucht. Ze zeggen dat ze 8 ton schade hebben geleden. Ze willen geld zien van hun verhuurder.

bezwaar

G. betaalt niet, want hij heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de burgemeester om hem geen vergunning te verlenen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het helemaal niet zeker is dat G. geen horecavergunning krijgt. Daar moet een bestuursrechter zich eerst over uitspreken. Bovendien stelt voorzieningenrechter Hagendoorn dat de uitbaters zelf ook tegen het besluit van de gemeente in hoger beroep hadden kunnen gaan. Als ze dat wel hadden gedaan lag er nu al een oordeel van een onafhankelijke rechter (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

8 augustus 2013 De plaatselijke Holleeder

De plaatselijke Holleeder

Plaats een reactie

utrecht-20130131-00458_thumbUTRECHT – De gemeente Laren doet of ik Holleeder ben. Jan G. is hevig verontwaardigd in de rechtbank. Ooit was hij trots dat hij een majestueus pand aan de Brink in Laren had, zoals dat in zijn kringen heet. Maar nu wil Laren hem niet. De burgemeester weigert op het pand een vergunning te geven voor horeca.

belastingfraude

Alleen omdat G. in december door de rechtbank Utrecht tot 16 maanden is veroordeeld wegens belastingfraude die in de miljoenen liep. Een verschil van inzicht met de belastingdienst noemt G. deze veroordeling nog steeds. Hij verkocht camera’s. Hij stuurde de rekeningen naar een bedrijf in Spanje. Hij zorgde er zelfs voor dat de rekeningen vanuit Spanje werden betaald door koeriers met grote bedragen naar Spanje te laten reizen. Hij stak van elke factuur de BTW in zijn zak. Zo word je rijk.

Bibob

Hij verhuurde het pand aan een stel dat 8 ton investeerde om er een restaurant in te openen. Er zat al een restaurant in dat failliet was gegaan. De burgemeester van Laren liet een Bibob onderzoek doen. Dat leverde een rapport van 51 pagina’s en de mededeling van de burgemeester dat dit pand nooit een vergunning krijgt zo lang G. er iets mee te maken heeft. Het restaurant kan niet open en de huurders willen 8 ton zien.

bedrog

Ze willen geld zien omdat ze zich zoals hun advocaat Abeln stelt, bedrogen voelen door G. die wist dat hij een rechtszaak aan zijn broek had en die had dat gewoon moeten melden bij de verhuur. G. moet nu alle schade vergoeden, zegt advocaat Abeln.

75 euro

Het lijkt een eenvoudige zaak en G. heeft een juridisch adviseur in de arm genomen die volgens haar website 75 euro per uur kost. Die adviseur mag hem niet vertegenwoordigen bij een kort geding omdat zij geen echte advocaat is. Maar deze vrouw Woutje Kosterman is niet iemand die zich snel weg laat sturen. Het eerste kort geding eindigde bijna in verstrek omdat er geen advocaat was. Daarna heeft zij het verstek gezuiverd maar nu nemen G. en zijn adviseur toch gewoon het risico om opnieuw niet te mogen spreken door weer zonder echte advocaat te verschijnen. Ze dreigt nu om de, naar eigen zeggen, half dyslectische G. haar pleitnota voor te laten lezen.

akkoord

Rechter Sheila Hagendoorn en advocaat Abeln gaan er tenslotte maar mee akkoord. Mevrouw Kosterman mag het juridisch deel van haar pleitnota voorlezen. Dat juridisch deel staat vol met vuiligheid over de kwaliteit van het restaurant van de eisers, Wie met zoveel modder moet smijten heeft, meestal geen sterke zaak maar dat weten we pas op 21 augustus als de rechter uitspraak doet. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Methode Robert Moszkowicz

1 reactie

Precies een jaar geleden won een Italiaanse onderneemster een rechtszaak van Robert Moszkowicz. Robert moest direct 80.000 euro betalen. De bv Robert Moszkowicz ging failliet en 1 jaar later is nog geen stuiver haar kant op gekomen. De curator noemt de vooruitzichten somber.

mafkeesAMSTERDAM – Het ergste is dat hij zich voordoet als juridisch raadsman. Je vertrouwt hem volkomen en hij maakt misbruik van je zwakheid. Daarna maakt hij je geld afhandig. Ik gaf hem geld, want hij gaf zijn erewoord. Dat vertelt Filomena Balducci over haar avonturen met jurist Robert Moszkowicz.

advocaten

Balducci won vorig jaar een rechtszaak tegen de BV Robert Moszkowicz. Robert had geld van haar geleend en hij had overal voor getekend. De advocaten van Balducci wonnen de rechtszaak op alle fronten. Robert Moszkowicz moest ongeveer 80.000 euro betalen. In de rechtszaal dreigde dat hij zichzelf failliet zou laten verklaren als de advocaten van Balducci vonnis zouden vragen. Deze belofte kwam Robert wel na.

letselschade

Het ging om letselschade. De zakenvrouw had een auto ongeluk gehad. Ze was van achter aangereden. Ze had het geld nodig om aanpassingen te doen in haar bedrijf zodat zij kon blijven werken. Ze kwam er niet uit en ze stapte naar het juristenkantoor.  ‘Hij had het geld nodig anders zou hij haar niet verder kunnen helpen. De Italiaanse leende hem geld.’

Hij had het geld nodig om de belasting te kunnen betalen anders zat hij de volgende dag met zijn kinderen op straat, hier heeft hij ook foto’s van de kinderen tevoorschijn gehaald, erg subtiel.

Filomena Balducci heeft na dit vonnis in juni nog even kort via haar advocaat met Robert contact gehad. Ze gaf hem uitstel tot september. Op 9 augustus 2012 ging de bv Robert Moskowicz failliet.

curator

Er zijn meer mensen zoals Filomena. In totaal is er een schuld van 7 ton. De curator vermoedt onbehoorlijk bestuur als de oorzaak van het faillissement. De curator schrijft ook dat er hij een cessie akte afkeurt. Hij vermoedt paulianeus handelen. Blijkbaar zijn er vorderingen overgedragen op de eenmanszaak van de vrouw van Robert die het bedrijf voort wil zetten. De curator schrijft ook dat de vooruitzichten voor de schuldeisers somber zijn.

Ook vertelt de curator dat de domeinnaam moszkowicz.org is verkocht voor 500 euro. Dat is de website waarmee Moskowicz zijn onderneming voorzet. Robert heeft hem zelf gekocht. Het sterkt Filomena Balducci in haar idee dat Robert wel geld heeft.

tweede kans

Hij kan 500 euro betalen dan kan hij mij ook betalen. Het ergste is dat ik helemaal niemand meer vertrouw. Hij gaf me zijn erewoord. Hij moest belasting betalen anders zouden zijn kinderen op straat staan. De volgende dag werd Filomena bedankt ze had het gezin gered. Robert zei: ik heb fouten gemaakt maar dat was de oude Robert. Iedereen verdient een tweede kans, zegt Filomena.

schuldenbrij

Het geld waarvan de onderneemster een rustige oude dag van kon hebben, is opgeslokt in de schuldenbrij in de bv van Robert Moszkowicz. Hij zei ook altijd als mijn vader doodgaat dan erf ik geld. Het geld komt altijd terug. Hij gaat failliet en hij gaat 2 deuren verder gewoon door. Hoe kan dit in Nederland, verzucht Filomena.

Het wachten is op het derde verslag van de curator van Robert Moszkowicz bv.. Dat verslag moet voor 5 juni verschijnen.

weerwoord

Reactie Robert Moszkowicz: ‘Dit artikel heeft vrijwel letterlijk bijna een jaar geleden op Quotenet gestaan, zodat er van een volstrekt verouderd artikel sprake is zonder enige nieuwswaarde. U loopt alweer achter de feiten aan. Publiceert u dit artikel toch vooral. Ik houd u in ieder geval wel aansprakelijk voor eventuele schade aan mijn zijde die uit de publicatie voortvloeit, zulks in ruimste zin. Hoogachtend. Mr.Robert Moszkowicz’.

lees ook

13 juni 2012 Advocaat Robert Moszkowicz verliest kansloze zaak

29 mei 2012 De terugkeer van Robert Moszkowizc als advocaat

Older Entries

%d bloggers liken dit: