jan_boone UTRECHT – De wrakingskamer wijst een verzoek van de  advocaten Jan Boone en Maarten ‘t Sas af. De 2 advocaten hadden de rechters Grapperhaus, Helmonds en Van Maanen gewraakt namens 2 clienten die zijn opgepakt na een grote inval in een woonwagenkamp in Rhenen eerder dit jaar.

Jan Boone

Acht inwoners van dit kamp worden vervolgd. Op het kamp werden dure wagens en veel geld in beslag genomen. De rechtbank had  2 kampers vrijgelaten tot een zitting op 9 september waarop advocaat Jan Boone niet aanwezig kon zijn. De rechtbank verlengde daarop de voorlopige hechtenis tot 19 september de dag waarop Boone er wel bij kon zijn. Op 19 september gingen de klantjes van Jan Boonen weer naar binnen en Boone wraakte de rechtbank.

wraking

De rechtbank is vooringenomen, stelde hij. De wrakingskamer denkt er heel anders over:

Op de zitting van 9 september 2013 werd verzoeker niet bijgestaan door zijn eigen raadsman maar door een kantoorgenoot.Deze heeft primair een verzoek gedaan tot schorsing van de voorlopige hechtenis voor onbepaalde tijd, en subsidiair tot de zitting van 19 september 2013. De zittingscombinatie heeft vervolgens het subsidiaire verzoek toegewezen. Uit het proces-verbaal van de zitting van 19 september 2013 blijkt dat de rechters hiertoe hebben besloten omdat zij het correct achtten een materiële beoordeling te verschuiven naar de zitting waarop verzoeker weer door zijn eigen raadsman (mr. Boone) zou worden bijgestaan.

Deze situatie geeft geen blijkt van persoonlijke vooringenomenheid bij de betrokken rechters, terwijl evenmin naar objectieve maatstaven kan worden geoordeeld dat sprake is van feiten en omstandigheden die verzoeker grond hebben gegeven voor de vrees dat het de betrokken rechters aan onpartijdigheid heeft ontbroken. De rechters hebben immers juist uit het oogpunt van zorgvuldigheid de materiële beoordeling verschoven naar een zitting waarop verzoeker weer door zijn eigen raadsman werd bijgestaan en verzoeker tot die tijd geschorst. Hieruit kan bezwaarlijk willekeur of vooringenomenheid worden afgeleid. Verzoeker had er voorts rekening mee moeten en kunnen houden dat op die zitting het schorsingsverzoek weer in volle omvang aan de orde zou komen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

26 september 2013 Is de rechtbank in Utrecht betrouwbaar

Advertenties