Vader ADO keeper Gino Coutinho 2 ton betalen

1 reactie

lelystad_thumb1LELYSTAD – De 57-jarige Wilelm H., de vader van ADO keeper Gino Coutinho, die hennep kweekte in het huis van de ADO keeper in de Enst moet 216.000 euro criminele winst afdragen. De officier van justitie had ruim 409000 euro gevraagd.

kosten

Maar de rechtbank trekt er kosten vanaf die de kweker heeft gemaakt om de wiet te kunnen telen waarvoor hij 2 jaar celstraf heeft gekregen. De rechtbank acht ook bewezen dat de wietkweker tussen 2008 en 2010 grote geldbedragen heeft gestort, maar de rechtbank schrapt een periode tussen 2004 en 2008. H. is in 2006 en 2007 veroordeeld. Het OM had toen een ontneming moeten aankondigen. Dat is niet gebeurd. H. mocht ervan uitgaan dat hij voor dat bedrag niet geplukt zou worden.

advocaat

Verder houdt de rechtbank geen rekening met hetgeen advocaat Robert van ‘t Land naar voren heeft gebracht in een conclusie van antwoord. De advocaat krijgt een forse schrobbering van de rechtbank. De raadsman heeft de aan hem gestelde termijn met bijna vijf maanden overschreden, zonder dat van de noodzaak daartoe is gebleken. Dat beschouwt de rechtbank als handelen in strijd met de goede procesorde.

faxbericht

Bovendien heeft de raadsman te elfder ure, te weten 12 minuten vóórdat de inhoudelijke behandeling van de ontnemingsvordering op 7 oktober 2013 zou aanvangen, een faxbericht aan de rechtbank gestuurd waarin hij mededeling heeft gedaan van zijn afwezigheid ter zitting die dag. Ten aanzien van zijn standpunt over de ontnemingsvordering heeft hij in voormeld faxbericht verwezen naar zijn Conclusie van Antwoord, welke op 15 augustus 2013 op de strafgriffie is binnengekomen. Door zijn afwezigheid ter zitting ontneemt de raadsman de rechtbank de mogelijkheid om gerezen vragen te beantwoorden, onder meer over de gang van zaken omtrent de behandeling van onderhavige ontnemingsvordering en over de standpunten van de verdediging over de vordering. (andereverhalenuitderectbank.nl)

lees ook

7 oktober 2013 Vader ADO keeper Coutinho wel geplukt

28 augustus 2013 ADO keeper Gino Coutinho niet geplukt

14 december 2012 Hoger beroep tegen ADO keeper Coutinho ingetrokken

Vader ADO keeper Gino Coutinho wel geplukt

Plaats een reactie

lelystad_thumb1 LELYSTAD – De officier van justitie eist 4 ton criminele winst terug  bij  de vader van ADO keeper Coutinho. De vader, een 57-jarige Amsterdammer, is in 2011 veroordeeld tot 2 jaar cel vanwege een hennepplantage op het terrein van de keeper in Ens.

Coutinho

Coutinho en zijn vriendin zijn veroordeeld tot een werkstraf wegens medeplichtigheid. De officier heeft de ontnemingsvordering tegen de ADO keeper ingetrokken omdat deze niets aan de hennep zou hebben verdiend. Uitspraak 18 november.

lees ook

28 augustus 2013 ADO keeper Gino Coutinho niet geplukt

14 december 2012 Hoger beroep tegen ADO keeper Coutinho ingetrokken

Een advocaat levert 4000 euro op

Plaats een reactie

euro1UTRECHT – De 40-jarige Jan vertelde onbekommerd aan de rechtbank dat hij teelde vanwege de goede verdiensten. En nu moet hij boeten. De rechtbank plukt 26.000 euro bij hem weg.

euro

De politie vond 250 planten in een loods die Jan had gehuurd. De rechtbank legde 80 uur werkstraf. De officier die een vordering van 60.000 euro had aangekondigd, schrapte 1 oogst. Ze eiste 30.000.

advocaat

Jan trok wit weg in de rechtbank. Hij kreeg uitstel om een advocaat te zoeken. Die advocaat, Joyce de Vries, kletste er nog 4000 euro vanaf. Maar dat is genoeg vindt de rechtbank. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

24 juni 2013 Een rechtszaak van een kwartier

Een rechtszaak van een kwartier

Plaats een reactie

MiddenNLUTRECHT – Sommige zittingen zijn heel kort terwijl er veel gebeurt. De 40-jarige Jan staat na een kwartier alweer buiten. Zijn zitting begon met het pleidooi van de verdediging in de ontnemingszaak. De rest is al afgehandeld.

loods

De politie vond hennep in een loods. Jan was de huurder en hij kwam ook nog aanrijden toen de politie er was. Er stonden 420 planten binnen en er was volgens de deskundigen 2 keer geoogst. Jan moest voorkomen en hij gaf, niet bijgestaan door een advocaat heel eerlijk maar niet zo slim ruitelrijk toe dat hij hennep teelde voor het geld.

werkstraf

Eigenlijk had hij daarna nog geluk. De officier eiste een werkstraf van 80 uur. De officier had 2 keer een oogst van 400 plantjes een ontneming van 60.000 euro aangekondigd. Ze halveerde het aantal oogsten al op de zitting. Maar ze eiste toen nog altijd 30.000 euro criminele winst terug.

advocaat

Jan schrok daar zo van dat de rechtbank besloot geen uitspraak te doen in de ontnemingszaak. De rechtbank legde wel de wertkstraf op  maar zij gaf Jan de tijd om een advocaat te zoeken. Op de volgende zitting komt Jan met Joyce de Vries aanzetten. Zij trapt een half open deur  in en verdient direct al 3000 euro voor hem. De huur van de loods is niet meegerekend, betoogt zij. Offcier Susanne Terporten is dat met haar eens. De officier haalt 3000 euro van de vordering af.

nihil

Verder vindt De Vries het onjuist dat de officier  uitgaat van een standaardopbrengst per plant. Zo handig is Jan helemaal niet volgens zijn advocate. Ook is Jan ook niet zo zakelijk dat hij alle mogelijke winst eruit heeft gesleept. Hij heeft al die contacten niet zegt De Vries. Volgens De Vries heeft Jan niets verdiend met deze plantage.

Dat gaat de officier iets te ver. Als al die verhalen moeten geloven verdient er nooit iemand iets aan hennep en zo is het natuurlijk ook niet, besluit de officier. De rechtbank doet op 3 juli uitspraak. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Bazen illegale Lotto worden geplukt voor tonnen

Plaats een reactie

rbu1931UTRECHT – Honderdduizenden  euro´’s  wil de officier van justitie zien van twee mannen die jarenlang een illegale Lotto runden. Officier Ester Lodder vindt dat de twee verdachten  de winst moeten afdragen die ze met hun loterij hebben gemaakt.

gevangenisstraf

De twee jonge vijftigers zien zichzelf vooral als geslaagde ondernemers. Ze vinden zelf dat ze niet zoveel verkeerd hebben gedaan maar toch zijn ze tot maanden gevangenisstraf veroordeeld. Ze hadden een eigen loterij op de getallen van de echte Lotto. Ze verkochten hun loten in kroegen en buurthuizen.  Niemand kwam een cent tekort Ze betaalden meer uit dan de echte Lotto. Maar ze gingen toch de cel in omdat ze ook wapens in huis hadden.

criminele winst

Nu wil de officier 3 ton criminele winst plukken want misdaad mag niet lonen. Advocaat Rob Zilver heeft veel bezwaren. Hij wil dat de officier de beslagen opheft die zijn clienten het functioneren onmogelijk maakt. Zilver vindt ook dat de criminele wist is berekend over een veel te lange periode. Hij wil getuigen horen.

risicospreiding

Volgens Zilver hebben de Lottobazen ook veel meer uitgegeven aan risicospreiding. Als er veel werd ingezet op bepaalde getallen dan dekten de bazen dat in door zelf ook veel geld in te zetten bij de echte Lotto of bij andere bookmakers. Die kosten moeten nog worden verwerkt, stelt advocaat Zilver. De rechtbank beslist op 29 juni over de verzoeken van de verdediging. (jurgenswart.wordpress.com)

Viagramannetjes moeten samen alles terugbetalen

Plaats een reactie

Utrecht-20120424-00168UTRECHT – De rechtbank bepaalt dat viagramannetje Raymond M. moet 52.000 euro criminele winst aan de staat afdraagt. De officier van justitie wilde dat M. 57.000 euro zou afdragen.

De rechtbank kwam tot een iets lager bedrag omdat M. kosten had gemaakt in de illegale handel in Viagra. De rechtbank is het niet met advocaat Christiaan Vingerling eens dat M. is vrijgepleit door de andere Viagramannetjes.

redelijke termijn

Wel is de rechtbank het met de advocaat eens dat de redelijke termijn is overschreden. De zaak heeft veel te lang in de la gelegen bij het functioneel parket. Maar dat heeft geen invloed op de hoogte van het bedrag dat M. moet terugbetalen, vindt de rechtbank.

De snelle Viagrajongens kunnen nu verder klaar zijn met justitie. Raymond M. zien we nooit meer terug, Hij is piloot in een ver land. Jerry R. zit zwaar in de schulden. Hopelijk krijgt hij de kans om zijn commerciele talenten aan te spreken. Dino G. probeert zo normaal mogelijk te leven. (jurgenswart.wordpress.com)

lees ook:

11 juni 2012 Viagramannetjes dekken elkaar

12 april 2012 Viagramannetje krijgt korting van de rechtbank

29 maart 2012 Viagramannetjes moeten dokken

8 december 2010 Viagramannetjes

Viagramannetjes dekken elkaar

Plaats een reactie

utrecht-20120327-00147 UTRECHT – Officier van justitie Martine Dontje eist dat Viagramannetje Raymond M. 57.000 euro criminele winst afdraagt. Dat heeft de 45-jarige M. volgens officier Dontje verdiend met de illegale handel in viagra of nepviagra.

piloot

M. die een goede baan heeft als piloot en in de Verenigde Arabische Emiraten woont, is zelf niet verschenen om zich tegen die ontnemingsvordering te verweren. Hij heeft de pillen verkocht omdat hij een buitenechtelijk kind moest financieren zonder dat zijn echtgenote het wist. In de hoofdzaak heeft hij cassatie aangetekend tegen de werkstraf die het gerechtshof in Arnhem heeft opgelegd.

gevangenis

Volgens zijn advocaat, Vingerling moet er een veel groter deel van de winst toegerekend worden aan het andere Viagramannetje, Jerry R.  Volgens de officier neemt R. alle financiële schuld op zich omdat er bij hem niets te halen valt. Vingerling vindt dat weer onzin omdat R.de gevangenis indraait, als hij niet betaalt-.

Daarnaast valt Vingerling tijdens een uiterst saaie zitting de berekeningen van de officier aan. Hij vindt verder dat iedere redelijke termijn verstreken is na tien jaar procederen. De officier brengt daar weer tegen dat de boeven door het tijdsverloop de kans hebben gekregen om het bedrag bij elkaar te sparen. De uitspraak is op 25 juni. (jurgenswart.wordpress.com)

lees ook”:

12 april 2012 Viagramannetje krijgt korting van de rechtbank

29 maart 2012 Viagramannetjes moeten dokken

8 december 2010 Viagramannetjes

Older Entries

%d bloggers liken dit: