Megazaak Peseta geen witwassen van informatie door Openbaar Ministerie en een faire zaak tegen alle verdachten

Plaats een reactie

richard korverUTRECHT – De rechtbank doet uitspraak in de niet ontvankelijkheidsverzoeken van 17 verdachten die worden verdacht van  hypotheekfraude en witwassen. Deze megazaak Peseta sleept zich voort en voort.

Richard Korver

De advocaten onder leiding van Richard Korver die de hoofdverdachte verdedigt, hebben zoveel aanmerkingen op de handelwijze van het OM dat zij van de rechtbank dagenlang pleiten om hun grieven te onderbouwen

langdurig

Rechter Van de Weerd begint aan een langdurig betoog. Dat is direct al slecht nieuws voor de verdachten want toewijzen is in 5 minuten gepiept.. Afwijzen duurt lang in de rechtbank.

De belangrijkste conclusie van de rechters luidt: de 2 officieren hebben zich niet schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van informatie. Ook wordt het verzamelpunt van de advocaten: er zijn zoveel grote en kleine fouten gemaakt in dit onderzoek dat het geen faire zaak meer is, door de rechters afgewezen.

geheimhouders

De rechtbank ziet niet dat de startinformatie van onderzoek Peseta voortkomt uit informatie die besmet is met geheimhouderscontacten. De rechtbank oordeelt dat verzegelde geheimhoudersinfo uit een vorig onderzoek te lang is bewaard maar niet via een omweg in dit onderzoek Peseta is terechtgekomen.

infiltrant

Dat de tipgever een infiltrant of informant zou zijn met wie afspraken zouden zijn gemaakt, vindt de rechtbank niet concreet. De vervolging van de 2 notarissen is niet  apert onredelijk. Lunchcontacten tussen een  officier en een getuige zijn slordig maar niet dodelijk. Kleinere zaken zoals het in verzekering stellen van een van de notarissen terwijl de de bewaring al was afgewezen, noemt de rechtbank onbehoorlijk.

slordig en formeel

Wel wordt duidelijk dat de rechtbank zich bont en blauw heeft geërgerd aan de formele en slordige manier waarop de officier de verzoeken vaan rechtbank en advocaten hebben afgedaan en het dossier is hebben opgebouwd. De zaak gaat verder met een regiezitting in maart 2014. De rechter wil een inhoudelijke behandeling in november 2014. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

7 november 2012 Opgeblazen Pesetazaak met 2 notarissen en 1 advocaat voor de strafrechter

De Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

Plaats een reactie

Wetboek_dichtLELYSTAD – De twee officieren van het parket Midden Nederland zijn zelf weinig onder de indruk van de schimscheuten en de bijtende kritiek die ze dagenlang hebben moeten aanhoren uit de kelen van 17 advocaten. Ze waarschuwen de pers en de rechters om niet in dit staaltje framing van advocaat Richard Korver en zijn 16 maatjes te stinken. 

parket midden Nederland

Die advocaten willen dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard in de megazaak Peseta. De officieren Janssen en Duijts hebben een week de tijd gehad voor hun antwoord. Die pauze was misschien wel verstandig want een rechter is ook maar een mens en de felle bewoordingen van 17 advocaten kunnen nu een tijdje wegzakken.

De zaak Peseta draait om hypotheekfraude en witwassen. Er zijn 17 verdachten onder wie 2 notarissen en 1 advocate. Richard Korver verdedigt de hoofdverdachte. de 49-jarige Dawinairan B.  Korver haalt in deze zaak alles uit de kast. Zijn hersenspinsels zijn tot nu toe vrij klakkeloos overgenomen in de media tot groot verdriet van de officieren. Maar die officieren hebben er zelf voor gekozen om 17 verdachten tegelijk voor de rechter te brengen.

blunderen

De officieren stellen dat er geen enkel onderbouwing is voor de stelling dat Politie en justitie hebben lopen blunderen. En die boodschap leek wel standaard de afsluiting van elke alinea in elk betoog. De officier waarschuwen voor framing. Ze zijn bang dat deze woorden waarheid worden alleen omdat ze 17 keer herhaald zijn.

fictie

De 2 officieren rekenen erop dat de rechters niet in de mist van woorden verdwalen. De advocaten laten fictie en werkelijkheid door elkaar lopen. Ze creëren doelbewust een beeld dat geen grond vindt in de feiten. Ze presenteren dat als de nieuwe waarheid. Onderwijl het OM betichtend van “tunnelvisie” en niet-integer handelen. Als bij  die presentatie van deze science fiction de 17 advocaten ook nog eens “haasje over” spelen, is het psychologisch beïnvloedingsproces compleet. Het OM gaat ervan uit dat de rechters zich hierdoor niet om de tuin laten leiden.

tuchtorgaan

Volgens de officieren van justitie is het niet-ontvankelijkheidsverhaal onvoldoende gemotiveerd. Veel klachten van de verdediging over de aangever in deze zaak zijn volgens de officieren controleerbaar onjuist. Het strafproces is volgens de officier is geen tuchtorgaan voor degenen die met opsporing en vervolging zijn belast.

Het OM zich op het standpunt dat er in deze zaak geen fundamentele inbreuk wordt gemaakt. Feiten en omstandigheden die dat zouden moeten opleveren, zijn door de raadslieden niet gesteld. Dat kan ook helemaal niet, want ze zijn er niet. De raadsman Korver verwoordt dat  eigenlijk het duidelijkst waarom er geen
sprake is een dergelijk ernstige inbreuk: Vele kleintjes maken één grote

Tunnelvisie

Officieren werden ook beschuldigd van tunnelvisie en willekeur. Maar tunnelvisie speelt volgens het OM vooral in zaken waar het bewijs steunt op de bekentenis van 1 verdachte. Maar in de zaak Peseta is dat helemaal niet van belang het bewijs komt uit veel bronnen, zeggen de officieren. Ook willekeur in de vervolging van slechts 2 notarissen vegen de officieren van tafel. Er was geen redelijk vermoeden van schuld tegen een andere notaris. De zaak gaat vanavond verder met de dupliek van de advocaten. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

7 november 2012 Opgeblazen Pesetazaak met 2 notarissen en 1 advocaat voor de strafrechter

Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

Plaats een reactie

toga advocaatUTRECHT – Een dag na de staking lopen alle 17 advocaten in de zaak Peseta weer in toga. De stakingsdag was een sowieso een megadag met een zitting van 13 uur. In toga gaat alles veel sneller. Om vier uur in de middag is deze zitting afgelopen. Voor de 2 officier van het parket Midden Nederland maakt het weinig uit. Ze krijgen net als gisteren de wind van voren.

toga

De start van het onderzoek Peseta ligt 2 dagen lang onder vuur. De 17 Peseta verdachten worden beschuldigd van hypotheekfraude en witwassen. Volgens de advocaten is de start van het onderzoek fout. Het is volkomen onduidelijk waarom hun keurige clienten opeens verdachten werden.  En het openbaar ministerie weigert opheldering te verschaffen hoewel de rechtbank daar om vraagt.

onherstelbaar

Onbetrouwbaar en onherstelbaar dat zijn de woorden die het vaakst klinken vandaag in de rechtbank. Zeven advocaten krijgen vandaag de kans om te vertellen waarom het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zou zijn.

De 2 officieren krijgen nu de tijd om een reactie te schrijven op de vele verwijten die ze de afgelopen dagen naar het hoofd hebben gekregen. De zaak gaat op 19 november in Lelystad verder met de reactie van het OM en de reactie daarop van de advocaten. Daar is de hele dag voor uitgetrokken.De advocaten die dan niet aan bod komen komen woensdagavond vanaf 19:00 uur in Utrecht weer aan bod. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan 

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

7 november 2012 Opgeblazen Pesetazaak met 2 notarissen en 1 advocaat voor de strafrechter

Megazaak Peseta advocaten zonder toga vallen openbaar ministerie keihard aan

Plaats een reactie

advocaten zonder togaUTRECHT – Met stakingsleider Richard Korver voorop zetten 10 advocaten  maandag de aanval in op het Openbaar Ministerie. Korver pleit urenlang zonder toga. Hij vindt dat het OM niet ontvankelijk is in de megazaak Peseta omdat het OM doelbewust informatie achterhoudt waar de rechtbank en de advocaten om vragen. Korver heeft de Landlordzaak goed bestudeerd en hij ziet overeenkomsten

advocaten zonder toga

Het Openbaar Ministerie wil volgens Korver geen duidelijkheid wil geven over de start van het onderzoek naar hypotheekfraude en witwassen waar op dit moment 17 verdachten onder wie 2 notarissen en 1 advocate worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft een negatief sfeerbeeld heeft neergezet door zijn client, de 48-jarige D.B. uit Amsterdam, neer te zetten als een hennephandelaar. De groep verkocht de woningen met vervalste taxatierapporten met veel winst door.

informant

Korver suggereert dat de eerste info in deze zaak komt van een informant met wie de officieren het op een akkoordje hebben gegooid. Het OM doet daarna haar uiterste best om dat te verhullen. Dat leidt tot liegende agenten bij de rechter commissaris en het achterhouden van stukken. Korver geeft daarvan tientallen voorbeelden 

niet ontvankelijk

Dat verhaal klinkt heel plausibel. Dat is Korver wel toevertrouwd. Daarna komen er nog 7 advocaten in totaal wordt er 12 uur gepleit tegen de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Voor een rechtbankjournalist is moeilijk in te schatten hoe erg het is. Een oude rechtbankwijsheid lijkt op zijn plaats: wie echt iets te zeggen heeft, heeft niet zoveel woorden nodig.

Morgen gaat het verder advocaat Mul is dinsdag de eerste. Daarna komt volgens plan het openbaar ministerie aan het woord. Maar dat plan zou weleens uit kunnen lopen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

7 november 2012 Opgeblazen Pesetazaak met 2 notarissen en 1 advocaat voor de strafrechter

Winstgevend hoger beroep voor de frauderende uitvinder

Plaats een reactie

arnhem leeuwardenARNHEM – Het gerechtshof veroordeelt de 41-jarige Mathijs S. tot een werkstraf 100 uur waarvan 80 uur voorwaardelijk. Zijn compagnon krijgt dezelfde straf voor het oplichten van de Rabobank.

uitvinding

De 2 mannen die geld nodig hadden om hun uitvinding een geautomatiseerde wc-rol te produceren, Ze dienden vervalste taxatierapporten in bij hun bank. Ze kregen grote bedragen op hun rekening gestort. Ondanks al dat geld, gingen ze toch failliet.

onvoorwaardelijk

Van de rechtbank in Utrecht kreeg S. een iets meer onvoorwaardelijke uren, nadat er een geheel voorwaardelijke straf was geëist. Advocate Frederique ten Berge ging in hoger beroep. Dat scheelt S. 20 uur schoffelen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

7 mei 2013 Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke werkstraf tegen de uitvinders van de geautomatiseerde wc rol

14 juli 2012 Eigenwijze rechters zetten de uitvinders van de geautomatiseerde wc rol toch aan het werk

27 juni 2012 Valsheid in geschrifte door uitvinders van een geautomatiseerde wc rol

Het openbaar ministerie eist een onvoorwaardelijke werkstraf tegen uitvinders van de geautomatiseerde wc rol

Plaats een reactie

Twitter_avatar_biggerARNHEM – De advocaat generaal eist 80 uur werkstraf waarvan de helft voorwaardelijk tegen 41-jarige Matthijs S. en zijn 40-jarige zakenpartner.,Het openbaar ministerie acht bewezen dat de 2 mannen fraude hebben gepleegd om hun uitvinding, een geautomatiseerde wc rol, te kunnen ontwikkelen.

bedrijfspand

De 2 mannen hadden de taxatierapporten van hun bedrijfspand vervalst. Ze kregen daardoor meer geld van de bank. Ze waren ervan overtuigd dat ze dat geld razendsnel terug zouden verdienen met hun uitvinding. De officier van justitie in Utrecht eiste een geheel voorwaardelijke werkstraf omdat de 2 mannen failliet zijn gegaan en diep in de schulden zitten. De rechtbank dacht daar anders over. De fraude was maatschappelijk ontwrichtend vond de rechtbank en daarom een zwaardere straf waard.

bank

Advocate Frederique ten Berge ging in hoger beroep. Zij vindt dat de bank wel heel gemakkelijk en zonder controle geld hebben gegeven aan de uitvinders. Zij kan het verhaal van de Utrechtse officier aan het hof vertellen. Maar ze krijgt geen steun van de advocaat generaal, want het openbaar ministerie is van gedachten veranderd. Het hof doet over 2 weken uitspraak. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

14 juli 2012 Eigenwijze rechters zetten de uitvinders van de geautomatiseerde wc rol toch aan het werk

 27 juni 2012 Valsheid in geschrifte door uitvinders van een geautomatiseerde wc rol

Zuinige rechtbank staat 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

Plaats een reactie

Suriname-Flag_biggerUTRECHT – De rechtbank perkt het aantal deelnemers aan het snoepreisje naar Suriname in de Pesetazaak sterk in. Alleen J. Mul, de advocaat van de 43-jarige M.J. mag naar Suriname. En dat is dan vooral omdat verdachte J. zelf als getuige wordt gehoord in Suriname.

 

Suriname

J. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die knoeide met de waarde van huizen. De organisatie kocht huizen van woningbouwverenigingen en verkocht deze huizen weer door. De panden zouden ook gebruikt zijn voor de teelt van hennep. In deze zaak staan 17 verdachten terecht onder wie 2 notarissen en 1 advocate.

telehoren

De rechtbank wijst 5 getuigen toe die in Suriname wonen. De rechtbank vindt het prima als de rechter commissaris bij het horen van die  getuigen in Suriname telehoren zal toepassen. Als dat telehoren maar gebeurt volgens de regels die zijn opgesteld in het besluit Videoconferentie en er sprake is van een goede verbinding. Bovendien moet het verhoor afgenomen worden door de rechter commissaris in aanwezigheid van een Surinaamse rechter.

advocaat

De rechtbank vindt wel logisch als alleen de advocaat van de verdachte J. in staat wordt gesteld om het verhoor bij te wonen. Dat is wel zuur voor advocaat Richard Korver, hij heeft zelfs de rechtbank nog tevergeefs  gewraakt om naar Suriname te mogen. De zaak gaat op 13 september verder met de volgende regiezitting. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

 7 november 2012 Opgeblazen Pesetazaak met 2 notarissen en 1 advocaat voor de strafrechter

Opgeblazen Pesetazaak met 2 notarissen en 1 advocaat voor de strafrechter

Plaats een reactie

rk1_reasonably_smallUTRECHT – Justitie blaast de zaak vreselijk op. Mijn client heeft niet gefraudeerd, maar zijn reputatie is wel naar de knoppen. Dat stelt advocaat Richard Korver over zijn de 48-jarige D.B. uit Amsterdam. B. is de hoofdverdachte in een grote hypotheekfraude zaak.

Richard Korver

Het parket Lelystad brengt in totaal 17 verdachten voor de rechter onder wie 2 notarissen en de 32-jarige S.M., een advocate uit Almere. Deze groep is een jaar geleden opgepakt in een groot onderzoek met als codenaam Peseta.

Volgens de officier van justitie hebben de verdachten tientallen woningen gekocht van woningbouwverenigingen  De verdachten verkochten de woningen met valse taxatierapporten met veel winst door. In de tussentijd zouden de huizen zijn verhuurd aan illegalen of zijn gebruikt als wietkwekerij. Zo zouden er miljoenen zijn witgewassen. De officier dreigt ook nog met een ontnemingsvordering van 3 miljoen euro.

Utrecht

De rechtbank in Lelystad wees deze zomer al 100 getuigenverzoek af. De zaak is vanwege ruimtegebrek verplaatst naar Utrecht. Daar komen de advocaten opnieuw met meer dan 100 onderzoekswensen. Volgens advocaat Korver steunt de hele zaak vooral op 1 dubieuze getuige. De rechtbank beslist op 26 november op alle verzoeken. De inhoudelijke behandeling is komend voorjaar.  (jurgenswart.wordpress.com)

Het grote geld

1 reactie

foto jurgen

‘De officier staat te glimmen in de zaal’ door Jurgen Swart

Misdaad hoort niet te lonen. Het past slecht in onze moraal dat misdadigers in dure huizen wonen. Wij vinden het om onduidelijke redenen zielig dat allerlei kleine makkelijk te pakken schakels in de hennepindustrie voor de bijl gaan en geruïneerd raken, terwijl de financiers op de achtergrond hun geld zitten te tellen.

gevangenisregime

Maar officier Laurens Linssen staat nu te glimmen in de zaal. Het grote geld zit tegenover hem in het verdachtenbankje. Hoewel de 30-jarige Jaher er niet direct uitziet als het bewijs dat misdaad loont. Maar dat is misschien omdat hij al drie maanden zucht onder het gevangenisregime. Jaher is een druk baasje, die stapels papieren nerveus heen en weer schuift. Op de tribune zit zijn duur geklede vriendin.

Volgens officier Linssen heeft Jaher het grote geld verdiend met de handel in wiet. In ieder geval zoveel geld dat hij een signaljammer had om ongestoord te kunnen telefoneren met zijn criminele vriendjes. Zo’n signaljammer is maar een extra bewijs vindt de officier dat criminaliteit alleen maar overlast oplevert. Want zo’n crimineel met een jammer legt het internetverkeer van eerzame burgers in een halve wijk plat.

hennephandel

Jaher is totaal niet in de gaten gelopen met die hennephandel waarmee hij rijk is geworden. Dat  heeft hij de afgelopen tien jaar wel geleerd van zijn andere veroordelingen. Hij is wel op een andere ouderwetse boevenmanier tegen de lamp gelopen omdat hij met geld begon te smijten. Hij viel op in zijn huurwoning. Hij klaagde als de buren hun kliko op de verkeerde plek neerzetten maar ondertussen stonden de dure Audi’s  en de Mercedessen op de stoep geparkeerd.  Dat deugt natuurlijk niet. De wijkagent ontdekte dat de kinderen van Jaher in merkkleding rondliepen. Jaher kwam terecht in het ‘Project Ongebruikelijk Bezit’ en hij werd in de gaten gehouden.

Hij was ook bezig om een woning te kopen. Dat is altijd lastig voor criminelen ook al hebben ze geld genoeg. Bij het vervalsen van loonstrookjes liep hij tegen de lamp toen hij een woning van viereneenhalve ton probeerde te kopen. Maar het betalen van de maandelijkse lasten was geen probleem geweest moet ook de officier vaststellen, want Jaher had 270.000 euro uitgegeven waar geen verdiensten tegenover staan.

bonnetjes

Op de zitting heeft hij veel meegenomen om zijn onschuld te bewijzen. De drie rechters worden pissig van alle bonnetje en briefjes die  Jaher op het laatste moment in wil voeren. Daar zijn blijkbaar afspraken over gemaakt. De rechters sturen hem en zijn advocaat Peter Plasman de gang op. Plasman zorgt er in ieder geval voor dat Jaher zijn rechters niet langer irriteert en ophoudt met het zwaaien met vage oncontroleerbare bonnetje. Dat scheelt misschien ook weer in de straf.

Officier Linssen kondigt aan dat hij ook heel veel geld gaat terugvorderen en hij eist dertig maanden gevangenisstraf op. Volgens advocaat Plasman is dat niet in verhouding. De rechtbank legt achttien maanden cel op en zij verklaart het hele wagenpark en de crossmotor van Jaher verbeurd. (jurgenswart.wordpress.com)

%d bloggers liken dit: