Chaos bij het Openbaar Ministerie leidt natuurlijk wel tot lagere straffen

Plaats een reactie

twitter_avatar_reasonably_small UTRECHT – Op de website van RTV Utrecht viel deze week te lezen dat de chaos bij het Openbaar Ministerie in Nederland niet tot lagere straffen leidt. De voorlichter van dienst stelde de tegen dit medium dat rechters geen lagere straffen op gaan leggen.

formeel

Formeel gezien klopt het wel wat deze voorlichter zegt. In de twee zaken die vorige week in het nieuws kwamen, -de zaken tegen het monster van Leersum en de footgraferende arts- zullen de rechters geen lagere straffen opleggen als die zaken binnen 3 maanden weer voorkomen.

2 jaar

Maar de praktijk in alle andere zaken is anders. In de praktijk wordt ieder onnodig uitstel dat niet aan de verdachte zelf te wijten is, verrekend in de strafmaat. Bovendien gaan er door die chaos op de administratie van het openbaar ministerie natuurlijk ook de nodige zaken over de magische grens van 2 jaar. De praktijk is dat rechters minimale straffen geven als een zaak 2 jaar heeft stilgelegen.

En er komen ook nog onnodig allerlei mensen vrij. Zo liet de politierechter in Utrecht op 25 juni al een inbreker vrij die gewoon nog vast had gezeten als het dossier compleet was geweest. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

25 juni 2013 Openbaar Ministerie verhuist inbreker vrij

Reactie openbaar ministerie op de chaos in Midden Nederland en het geklungel met de dagvaarding in de zaak tegen de fotograferende huisarts

Plaats een reactie

twitter_avatar_reasonably_small UTRECHT – ‘Naar aanleiding van een niet-betekende dagvaarding op een zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland op 13 augustus, is er in de media forse kritiek geuit op het presteren van het arrondissementsparket Midden-Nederland.

fouten

Het parket onderkent, en heeft al eerder onderkend, dat er in de organisatie van het parket de laatste maanden fouten worden gemaakt die de professionals in de sector belemmeren in hun werk en directe gevolgen hebben voor slachtoffers en verdachten. De oorzaak moet vooral gevonden worden in een aantal ingrijpende veranderingen die de organisatie op dit moment doormaakt.

locatie

Het beeld dat de oorzaak te vinden is bij de verhuizing per 24 juni naar één locatie, is te beperkt. Sinds dit jaar hebben we te maken met een herindeling van de parketten en de rechtbanken. Voor Midden-Nederland betekent dit dat drie gebieden zijn gaan samenwerken als parket Midden-Nederland: het arrondissement Utrecht en de regio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek.

Dit betekent dat processen uit drie gebieden moeten worden geüniformeerd, er wordt gedigitaliseerd, en daarnaast moeten de processen worden afgestemd op de processen van andere organisaties als politie en rechtbank. Organisaties waar ook majeure veranderingen plaatsvinden; de vorming van de Nationale Politie en de Herziening Gerechtelijke Kaart.

structureel

Met het oog op deze situatie doen leidinggevenden er alles aan om de processen op orde te krijgen, zodat de problemen structureel worden opgelost. Medewerkers doen hun uiterste best om de zaken zo tijdig en goed mogelijk aan te leveren met als doel om de overlast voor betrokkenen te voorkomen of te beperken. Dat er toch fouten worden gemaakt, wordt door de hele organisatie niet alleen betreurd; ook wordt er alles aan gedaan om ze weer recht te zetten. Zaken die geen doorgang kunnen vinden door een omissie, worden op een later moment opnieuw aangebracht en verdwijnen dan ook geenszins uit beeld.’

De zaak tegen Cornelis H. gaat verder op 5 november om 15:45 uur.   Als hij tenminste op tijd een dagvaarding krijgt. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

13 augustus 2013 Een gefrustreerd Openbaar Ministerie in Midden Nederland

%d bloggers liken dit: