twitter_avatar_reasonably_small UTRECHT – ‘Naar aanleiding van een niet-betekende dagvaarding op een zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland op 13 augustus, is er in de media forse kritiek geuit op het presteren van het arrondissementsparket Midden-Nederland.

fouten

Het parket onderkent, en heeft al eerder onderkend, dat er in de organisatie van het parket de laatste maanden fouten worden gemaakt die de professionals in de sector belemmeren in hun werk en directe gevolgen hebben voor slachtoffers en verdachten. De oorzaak moet vooral gevonden worden in een aantal ingrijpende veranderingen die de organisatie op dit moment doormaakt.

locatie

Het beeld dat de oorzaak te vinden is bij de verhuizing per 24 juni naar één locatie, is te beperkt. Sinds dit jaar hebben we te maken met een herindeling van de parketten en de rechtbanken. Voor Midden-Nederland betekent dit dat drie gebieden zijn gaan samenwerken als parket Midden-Nederland: het arrondissement Utrecht en de regio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek.

Dit betekent dat processen uit drie gebieden moeten worden geüniformeerd, er wordt gedigitaliseerd, en daarnaast moeten de processen worden afgestemd op de processen van andere organisaties als politie en rechtbank. Organisaties waar ook majeure veranderingen plaatsvinden; de vorming van de Nationale Politie en de Herziening Gerechtelijke Kaart.

structureel

Met het oog op deze situatie doen leidinggevenden er alles aan om de processen op orde te krijgen, zodat de problemen structureel worden opgelost. Medewerkers doen hun uiterste best om de zaken zo tijdig en goed mogelijk aan te leveren met als doel om de overlast voor betrokkenen te voorkomen of te beperken. Dat er toch fouten worden gemaakt, wordt door de hele organisatie niet alleen betreurd; ook wordt er alles aan gedaan om ze weer recht te zetten. Zaken die geen doorgang kunnen vinden door een omissie, worden op een later moment opnieuw aangebracht en verdwijnen dan ook geenszins uit beeld.’

De zaak tegen Cornelis H. gaat verder op 5 november om 15:45 uur.   Als hij tenminste op tijd een dagvaarding krijgt. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

13 augustus 2013 Een gefrustreerd Openbaar Ministerie in Midden Nederland