Arnhem-20130306-00475ARNHEM – In de zaak tegen de niet liegende rechters worden alle juridische middelen aangesproken. Met een beetje geld en een goede advocaat, kom je een eind in Nederland. De beide oud-rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch zijn inmiddels vrijgesproken van meineed. Maar de directeuren van Chipshol zijn nu een artikel 12 procedure gestart.

Chipshol

De advocaten van Chipshol hebben bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering een klacht ingediend gericht tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om een oud-rechter niet te vervolgen voor ambtelijke omkoping in de Chipshol-zaak. Het hof maakt niet bekend om welke rechter dit gaat. Omdat de rechter op dit moment geen verdachte is.

meineed

De oud-rechter is inmiddels wel vervolgd voor meineed in de Chipshol-zaak. De rechtbank Utrecht heeft de oud-rechter vrijgesproken van meineed. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan.

ambtsbericht

De officier van justitie een ambtsbericht aan de advocaat-generaal opgesteld, waarin een advies over de afdoening van de klacht wordt gegeven. In het schriftelijk verslag heeft de advocaat-generaal over de gang van zaken gerapporteerd en adviseert hij het hof over de te nemen beslissing op de klacht. Het hof heeft inmiddels besloten om klagers en beklaagde ter zitting te horen. Deze zitting vindt plaats op dinsdag 16 april. De behandeling is niet openbaar en de uitspraak is 6 weken later. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Advertenties